Ústav

Vedení ústavu


Rada ústavu

 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
 • RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.
 • doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
 • prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
 • doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
 • doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
 • doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Zápisy ze zasedání Rady Ústavu biochemie jsou dostupné zde.


Garanti studia

bakalářský studijní program Biochemie

 • doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

magisterský studijní program Biochemie

 • doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

magisterský studijní program Biotechnologie

 • doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

magisterský studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – bioanalytik

 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

doktorský studijní program Biochemie

 • Prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

doktorský studijní program Bioanalytická chemie

 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.