Užitečné odkazy

Bioinformatické nástroje a databáze

Nucleotide & Protein BLAST

Identifikace sekvence, vyhledání podobných sekvencí

National Center for Biotechnology Information

 

ORF Finder

Nalezení otevřeného čtecího rámce v sekvenci DNA

National Center for Biotechnology Information

 

LALIGN & Translate

Pair-wise alignment & přeložení NK do AK

ExPASy – Swiss Institute of Bioinformatics

 

ProtParam & GPMAW

Základní fyzikálně-chemické parametry proteinů

ExPASy & Alphalyse

 

Compute pI

Výpočet izoelektrického bodu a molekulové hmotnosti

ExPASy – Swiss Institute of Bioinformatics

 

Clustal Omega & ClustalW

Multiple sequence alignment + MAFFT + T-COFFEE

EMBL-EBI & GenomeNet

 

psort & TargetP

Predikce lokalizace proteinu v buňce

psort & DTU Health Tech

 

NEBcutter

Nalezení restrikčních míst v sekvenci DNA

New England Biolabs

 

Primer-BLAST & Primer3

Návrh primerů, false priming sites + Oligo Analyzer

NCBI & IDT

 

GeneMark

Predikce genů v sekvenci DNA de novo

Georgia Tech – GeneMark

 

InterPro

Klasifikace proteinů – sekundární databáze

EMBL-EBI

 

Reverse Complement

Přepis sekvence DNA 

Sequence Manipulation Suite