Věda a výzkum

Naše vybavení

Na této stránce naleznete přehled pokročilého přístrojového vybavení na Ústavu biochemie. O možnostech využití přístrojové techniky nebo analýzy vzorků kontaktujte vedoucího výzkumné skupiny k níž daný přístroj náleží.

Laboratoř molekulární patologie nabízí možnost metagenomické analýzy Vašich environmentálních, biotechnologických nebo humánních vzorků. Kompletní zpracování analytů od izolace nukleových kyselin po bioinformatické vyhodnocení. V současnosti disponujeme metodikami pro analýzu prokaryot (16S), metanogenních archea (mcrA) a hub (ITS). V případě zájmu kontaktujte doc. Mgr. Jana Lochmana, Ph.D.


Analytické a separační metody

Agilent 6545 LC/Q-TOF MS

Hmotnostní spektrometr 

laboratoř sekundárních metabolitů

Agilent 6224 TOF LC/MS

Hmotnostní spektrometr

laboratoř sekundárních metabolitů

Dionex UltiMate 3000

Thermo Fisher UHPLC systém

laboratoř bioanalytické chemie

Bruker QTOF

Hmotnostní spektrometr

laboratoř bioanalytické chemie

Agilent 7100 CE

Kapilární elektroforéza

laboratoř bioanalytické chemie

Agilent 1260 Infinity

HPLC systém

laboratoř sekundárních metabolitů

SPECORD 210

Dvoupaprskový UV/VIS spektrofotometr

laboratoř environmentální biotechnologie

BioTek ELx808

Destičkový ELISA reader

laboratoř biochemie denitrifikačních bakterií

Horiba FluoroMax 4

Spektrofluorometr – steady state, lifetime, anisotropy

laboratoř biochemie denitrifikačních bakterií

Hiden Analytical HPR-40 DSA

Hmotnostní spektrometr – systém MIMS

laboratoř biochemie denitrifikačních bakterií

Agilent 8860 GC System

Plynový chromatograf

laboratoř sekundárních metabolitů


Metody proteinového inženýrství

ÄKTA pure 25 M

FPLC systém – purifikace proteinů

laboratoř environmentální biotechnologie

Beckman-Coulter Optima XPN-90

Preparační ultracentrifuga

laboratoř environmentální biotechnologie

Labfors 5

Bioreaktor 3,6L TV

laboratoř environmentální biotechnologie

Techfors S

Bioreaktor 15L TV

laboratoř environmentální biotechnologie

Biostat A plus Bioreactor System

Bioreaktor

laboratoř sekundárních metabolitů

ÄKTA Explorer 100

FPLC systém – purifikace proteinů

laboratoř environmentální biotechnologie


Molekulárně genetické metody

Illumina MiniSeq

Sekvenátor nové generace – metagenomické analýzy

laboratoř molekulární patologie

Roche LightCycler 480 II

Real-time PCR systém, možnost 96/384 běhu

laboratoř molekulární patologie

Fragment Analyzer

Kapilární elektroforéza – analýza RNA a DNA fragmentů

laboratoř molekulární patologie

Biometra TAdvanced & TOptical

Standardní real-time PCR systém

laboratoř molekulární patologie

Applied Biosystems Veriti

PCR cycler – VeriFlex technologie

laboratoř molekulární patologie

Biorad T100

Robustní PCR cycler

laboratoř molekulární patologie

Qubit 4

Fluorimetr – specifické stanovení koncentrací DNA, RNA a proteinů

laboratoř environmentální biotechnologie

Biochrom WPA Biowave II 

UV/VIS Spektrofotometr – měření koncentrace a čistoty NK a proteinů

laboratoř molekulární patologie

Další přístrojové vybavení

Olympus CX41

Optický mikroskop s fluorescenčním modulem

laboratoř sekundárních metabolitů

SpeedVac SPD111V

Koncentrace vzorků pomocí centrifugace a vakua

laboratoř proteomiky

Telstar LyoQuest

Lyofilizátor

laboratoř proteomiky