Ústav

Pracovní skupiny

Současný výzkum souvisí se zaměřením jednotlivých pracovních skupin:

 

Bioanalytická chemie


Vedoucí skupiny:

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

Biochemie denitrifikačních bakterií


Vedoucí skupiny:

prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

Biosensory


Vedoucí skupiny:

doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Environmentální biotechnologie


Vedoucí skupiny:

doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

Glykobiochemie


Vedoucí skupiny:

prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Molekulární fyziologie


Vedoucí skupiny:

prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Molekulární patologie


Vedoucí skupiny:

doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Proteomika


Vedoucí skupiny:

doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

Sekundární metabolity


Vedoucí skupiny:

Doc. Mgr. Tomáš Kašparovký, Ph.D.