Ústav

Výzkumné skupiny

Bioanalytická chemie

Vedoucí skupiny:

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

 

Biochemie denitrifikačních bakterií

Vedoucí skupiny:

prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

 

Biosensory & Imunosensory

Vedoucí skupiny a podskupiny:

doc. RNDr. Petr Skládal, CSc., Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.

 

Environmentální biotechnologie

Vedoucí skupiny:

doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

 

Glykobiochemie

Vedoucí skupiny:

prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

 

Molekulární fyziologie

Vedoucí skupiny:

prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

 

Molekulární patologie

Vedoucí skupiny:

doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

 

Proteomika

Vedoucí skupiny:

doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

 

Sekundární metabolity

Vedoucí skupiny:

prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

 

 

icons by eucalyp from the noun project