Věda a výzkum

Výzkumná podskupina Imunosensory

Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D. 

Vedoucí podskupiny
Kontakt


Vzdělání

 • 2017 – Ph.D. Strukturní biologie, PřF MU
 • 2014 – Mgr. Analytická biochemie, PřF MU
 • 2012 – Bc. Biochemie, PřF MU


Vědecká činnost

 • Počet položek v rámci WOS – 47
 • H-index – 15
 • Počet citací bez autocitací – 817


Ocenění

 • 2019 – Malá bronzová medaile MU
 • 2018 – Cena Jean-Marie Lehna za chemii (první místo)
 • 2018 – Cena Shimadzu pro mladé chemiky a biology (druhé místo)
 • 2016 – Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků (sekce Biomateriály – první místo)
 • 2014 – Cena rektora pro nejlepší magisterské studenty MU

Oblasti výzkumu

 • Vývoj imunochemických stanovení a biosensorů:  

  Detekce a imunocytochemické zobrazování diagnostických biomarkerů (rakovina prsu a prostaty, infarkt myokardu, poškození ledvin)
  Detekce patogenů (salmonela, původci moru a hniloby včelího plodu)
  Detekce potravinových a environmentálních kontaminantů (mykotoxiny, pesticidy, léčiva)

 • Využití nanočástic jako značek v imunostanoveních:  

  Luminiscenční nanočástice (foton-upkonverzní nanočástice, kvantové tečky)
  Katalytické nanočástice (nanočástice Pruské modři)

Metodiky

 • Imunostanovení (ELISA stanovení, příprava protilátek, konjugace protilátek s enzymy)
 • Biosensory (povrchová plasmonová resonance, křemenné mikrovážky, elektrochemická impedanční spektroskopie, amperometrie)
 • Biokonjugace nanočástic (modifikace povrchu, vazba biomolekul, charakterizace konjugátů pomocí DLS, NTA a gelové elektroforézy)
 • Imunostanovení založená na nanočásticích (v mikrotitračních destičkách, lateral-flow imunostanovení)
 • Mikroskopické techniky (fluorescenční mikroskopie, mikroskopie atomárních sil, elektronová mikroskopie)
 • Práce s mikroorganismy (kultivace, příprava spor, metody přípravy reálných vzorků)

Členové skupiny

 • Postdoc: Ekaterina Makhneva, Ph.D.
 • Doktorandi:  Mgr. Matěj Pastucha, Mgr. Radka Obořilová, Ing. Zuzana Mikušová
 • Diplomanti:  Bc. Eliška Macháčová, Bc. Květa Mertová, Bc. Dorota Sklenárová
 • Bakalářští studenti: Nikola Němcová, Michaela Heinzka, Zora Kuruczová


Členové výzkumné skupiny Imunosenzory

Mezinárodní spolupráce

 • Institute of Analytical Chemistry, Chemo- and Biosensors, University of Regensburg, Německo (Dr. Hans-Heiner Gorris)
 • Department of Biochemistry/Biotechnology, University of Turku, Finsko (prof. Tero Soukka)
 • COBRA laboratory – Organic and Bioorganic Chemistry, Reactivity and Analysis, University of Rouen, Francie (prof. Niko Hildebrandt)
 • Leibniz Institute for Plasma Science and Technology, Greifswald, Německo (Dr. Katja Fricke)
 • Rare Earths Department, Adam Mickiewicz University in Poznań, Polsko (Dr. Tomasz Grzyb)

Vybrané publikace

 • Obořilová R., Šimečková H., Pastucha M., Klimovič Š., Víšová I., Přibyl J., Vaisocherová-Lísalová H., Pantůček R., Skládal P., Mašlaňová I., Farka Z. Atomic force microscopy and surface plasmon resonance for real-time single-cell monitoring of bacteriophage-mediated lysis of bacteria. Nanoscale. 2021, 13(31), 13538–13549. DOI: 10.1039/D1NR02921E
 • Farka Z., Mickert M. J., Pastucha M., Mikušová Z., Skládal P., Gorris H. H. Advances in optical single-molecule detection: En route to super-sensitive bioaffinity assays. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59(27), 10746-10773. DOI: 10.1002/anie.201913924

 • Farka Z., Mickert M. J., Mikušová Z., Hlaváček A., Bouchalová P., Xu W., Bouchal P., Skládal P., Gorris H. H. Surface design of photon-upconversion nanoparticles for high-contrast immunocytochemistry. Nanoscale. 2020, 12(15), 8303-8313. DOI: 10.1039/C9NR10568A

 • Poláchová V., Pastucha M., Mikušová Z., Mickert M. J., Hlaváček A., Gorris H. H., Skládal P., Farka Z. Click-conjugated photon-upconversion nanoparticles in an immunoassay for honeybee pathogen Melissococcus plutonius. Nanoscale. 2019, 11(17), 8343-8351. DOI: 10.1039/C9NR01246J

 • Farka Z., Čunderlová V., Horáčková V., Pastucha M., Mikušová Z., Hlaváček A., Skládal P. Prussian Blue Nanoparticles as a Catalytic Label in a Sandwich Nanozyme-Linked Immunosorbent Assay. Anal. Chem. 2018, 90(3), 2348–2354. DOI: 10.1021/acs.analchem.7b04883

 • Farka Z., Juřík T., Kovář D., Trnková L., Skládal P. Nanoparticle-Based Immunochemical Biosensors and Assays: Recent Advances and Challenges. Chem. Rev. 2017, 117(15), 9973–10042. DOI: 10.1021/acs.chemrev.7b00037

 • Farka Z., Mickert M. J., Hlaváček A., Skládal P., Gorris H. H., Single Molecule Upconversion-Linked Immunosorbent Assay with Extended Dynamic Range for the Sensitive Detection of Diagnostic Biomarkers. Anal. Chem. 2017, 89(21), 11825–11830. DOI: 10.1021/acs.analchem.7b03542